Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego www.label-magazine.com (dalej: Serwis). Polityka prywatności określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z Serwisu, w razie dokonywania zamówienia na produkty lub usługi dostępne w Serwisie, w tym prenumeraty na czasopisma dostępne w Serwisie, a także w przypadku rozpoczęcia subskrybowania usługi newslettera, oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.

II. Postanowienia ogólne

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Labelpunks Publishing House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szwedzka 30/50, 03-420 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582223, NIP: 9522140360, REGON: 362811672. („Administrator”). Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej Ustawa) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych - które chronią podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

III. W jaki sposób skontaktować się z nami w spawie danych osobowych

Możesz się z nami kontaktować pisemnie na w/w adres, mailowo pod adresem contact@label-magazine.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: 503556948

IV. Skąd pochodzą Twoje dane

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z korzystaniem z usług w Serwisie, w momencie, w którym wypełniłeś formularz rejestracyjny, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, zamówiłeś nasze produkty lub usługi dostępne w naszym Serwisie, a także w innych przypadkach kontaktu z Administratorem, np. zgłosiłeś do nas reklamację. Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług w Serwisie.

V. W jakim celu pozyskujemy od Ciebie dane i jak je przetwarzamy

  1. Newsletter. Zapisując się na newsletter otrzymujesz od nas aktualności, wartościowe treści i informacje branżowe. Podczas zapisu przekazujesz nam w formularzu swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od nas wartościowe treści poprzez newsletter. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisu. Dodatkowe twoje dane wraz z numerem IP z którego zapisałeś się na newsletter zostaną zapisane na serwerze dostawcy usługi mailingowej, z którym Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych. Twoje dane przetwarzane są w celu przesyłania ci zamówionych treści i będą zapisane w bazie przez okres świadczenia usługi newsletter, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 
  2. Formularz kontaktowy. Masz możliwość skontaktowania się z nami poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie w Serwisie. W takim przypadku podajesz nam swój adres e-mail oraz inne informacje w treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt za pomocą formularza. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celach:
   • odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie czyli podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
   • archiwizacji co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
   • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na ochronie naszych praw;
   Masz prawo dostępu do historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) oraz masz prawo domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
  3. Rejestracja konta w Serwisie. Jeśli zdecydujesz się dokonać rejestracji w naszym Serwisie poprzez założenie konta użytkownika zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do jego utworzenia i obsługi. Podanie danych obowiązkowych w postaci adresu e-mail jest wymagane w celu założenia i obsługi konta. Jeśli ich nie podasz, to nie będziemy mogli założyć ci konta użytkownika. 
   Podane przez ciebie dane przetwarzamy w celu:
   • prowadzenia i obsługi konta użytkownika w Serwisie co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
   • do celów statystycznych i analitycznych co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na ochronie naszych praw;
   • marketingu produktów i usług co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na przedstawianiu oferty naszym klientom;
   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania. 
  4. Formularz zamówienia. Dokonując zakupu produktu lub usługi w naszym serwisie jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza zamówienia oraz podania w nim danych niezbędnych do sfinalizowania procesu sprzedaży. Zostaniesz poproszony o podanie: imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail i numeru telefonu. Jeśli dodatkowo poprosisz o wystawienie faktury będziesz zobowiązany do podania danych umożliwiających jej wystawienie. Dane, które są obowiązkowe do złożenia zamówienia w naszym serwisie zostały oznaczone gwiazdką. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać zamówienia. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu:
   • realizacji zamówienia co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
   • do celów statystycznych i analitycznych co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na ochronie naszych praw;
   • marketingowych Administratora co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na przedstawianiu naszej oferty klientom;
   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.
  5. Bramka Płatnicza. Podczas dokonywania zakupu produktu czy usługi dokonujesz płatności za pośrednictwem dostawcy systemu płatności internetowych w bramce płatniczej. Jest to funkcjonująca aplikacja, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych. Podczas dokonywania płatności zostaniesz poproszony o udostępnienie danych niezbędnych do zainicjowania procesu płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dokonać zapłaty za produkt czy usługę. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze dostawcy usługi do momentu, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. Z dostawcą usługi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. Polityka cookies

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić ci najlepsze doświadczenia związane z jej wykorzystaniem. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 2. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, następnie są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 3. Wykorzystujemy cookies w następujących celach:
  • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika, poprzez utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie będzie musiał ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
  • konfiguracji Serwisu, czyli dostosowania jego zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania, rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu, itp.;
  • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu, poprzez dostosowanie jego zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  • świadczenia usług reklamowych, poprzez dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  • zapamiętania lokalizacji Użytkownika, co w szczególności umożliwi dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu, poprzez tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
 4. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 5. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.

Rodzaje plików cookies i technologii śledzących na naszej stronie

 1. Pliki dziennika. Za każdym razem, kiedy odwiedzasz naszą stronę system automatycznie zbiera informacje oraz dane z Twojego komputera. Twoje dane w plikach dziennika przechowywane są w celu zapewnienia funkcjonalności usług, optymalizacji serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Są to następujące dane: protokół internetowy; adres IP; URL serwisu, z której nastąpiło przekierowanie i z której nastąpiło żądanie pliku; data i godzina dostępu; typ przeglądarki i system operacyjny; odwiedzana przez użytkownika strona; ilość przekazanych danych; status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.), czas trwania i częstotliwość użycia. W przypadku uzyskiwania dostępu do mobilnych aplikacji zbierane są poniższe dane i informacje: protokół internetowy; adres IP; data i godzina dostępu; typ urządzenia i system operacyjny; ilość przekazanych danych; status dostępu (jak np. plik przesłany, plik nie znaleziony itp.); czas trwania i częstotliwość stosowania. Tymczasowe przechowywanie przez system adresu IP jest niezbędne, by umożliwić realizację usług na komputerze użytkownika. Do tego celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępniania Serwisu, ma to miejsce w chwili zakończenia danej sesji. Dane zbierane w dziennikach są niezbędne do funkcjonowania Serwisu w związku z czym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania.
 2. Google Analytics. Aby analizować użycie naszego serwisu przez użytkowników zainstalowaliśmy na niej narzędzie, które umożliwia nam tworzenie raportów aktywności na stronie, mierzenie skuteczności treści oraz świadczenie innych usług dotyczących korzystania z serwisu i internetu. Nasza strona korzysta z usługi „Google Analytics“ świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane. Stosujemy anonimizację polegająca na skracaniu adresów IP co uniemożliwia powiązanie adresu IP z użytkownikiem.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Dane te będą zatrzymane przez Google przez okres 26 miesięcy; ze względu na skrócenie adresu IP nie dojdzie do przechowywania żadnych danych osobowych. Masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednią konfiguracje przeglądarki. Możesz też użyć wtyczki do przeglądarki aby zablokować przesyłanie informacji do Google. Link do wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. Facebook Pixel. W celu analizy, optymalizacji i usprawnienia działania naszych usług korzystamy z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszym serwisie. Dzięki tej funkcjonalności mamy możliwość zrozumienia skuteczności reklamy na facebooku poprzez informację na temat użytkowników, którzy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook. W czasie wizyty użytkownika w naszym serwisie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook.
  Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Inspectled. W celu analizy, optymalizacji i usprawnienia działania naszych usług korzystamy z opcji śledzenia zwanej „Inspectled“, którą zapewnia narzędzie obsługiwane przez www.inspectlet.com. Inspectled to fragment kodu umieszczony w naszym serwisie. Dzięki tej funkcjonalności mamy możliwość zrozumienia skuteczności projektu naszej strony poprzez analizę zachowań użytkowników.
  Inspectlet wykorzystuje pliki cookie do śledzenia informacji o sesji. Te pliki cookie są potrzebne, aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Google DoubleClick. W celu wyświetlania dopasowanych i ważnych dla ciebie reklam zainstalowaliśmy na stronie usługę DoubleClick wykorzystującą pliki cookies, którą zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google“). Dane zbierane są na podstawie numeru identyfikacyjnego (ID) przypisanego do twojej przeglądarki, który umożliwia sprawdzenie, które reklamy zostały wyświetlone w twojej przeglądarce i z którymi reklamami zaszła interakcja. Możesz zablokować obsługę plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Musisz jednak pamiętać, że może to ograniczyć ci pełną funkcjonalność serwisu. Możesz również zrezygnować ze zbierania i klasyfikowania informacji opartych na zainteresowaniach, wyłączając je na stronie z ustawieniami plików cookie DoubleClick https://support.google.com/ads/answer/7395996
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Przycisk Facebook. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Meta Platforms Ireland Ltd. Treść z serwerów Facebook jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Facebook, Facebook może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Przycisk Instagram. Nasza strona korzysta z przycisku należącego do Meta Platforms Inc. Podmiotem dostarczającym produkt jest: Meta Platforms Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Treść z serwerów Instagram jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu na Instagramie, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Instagram, Instagram może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Przycisk LinkedIn. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Treść z serwerów LinkedIn jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto LinkedIn, LinkedIn może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Przycisk Twitter. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Treść z serwerów Twitter jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Twitter, Twitter może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Twitter: https://twitter.com/en/privacy.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Przycisk YouTube. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spółkę należącą do Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Treść z serwerów YouTube jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto YouTube, YouTube może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

VII. Czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie danych jest dobrowolne, ale w celu realizacji usług/umowy lub w celu dostarczenia produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług, realizacji umowy, dostarczenia produktów i rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, produkty nie będą mogły zostać dostarczone, a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta i rozpatrzona. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (np. w celu świadczenia usługi newslettera), podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

VIII. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych - Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. prawo do  usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) - Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, gdy między innymi dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź Użytkownik cofnął zgodę, na której przetwarzanie danych osobowych było oparte;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych między innymi na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, których prawidłowość zakwestionował Użytkownik;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie danych przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do wycofania swojej zgody –  Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody;
 7. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –  Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Administratorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
 8. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 9. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Obecnie organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych organom państwowym, będziemy zobowiązani takie dane udostępnić. Ponadto Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych, w tym dostawcom usług księgowych, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie stroną www, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych (np. Facebook), jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

X. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) zwłaszcza w przypadku, gdy dostawcy usług wykorzystanych w Serwisie posiadają siedzibę lub serwery poza EOG. Jeżeli taki transfer będzie miał miejsce to zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

XI. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub  prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

XII. Zmiana Polityki prywatności

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana na stronach internetowych Serwisu.

XIII. Kwestie nieuregulowane

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz RODO. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają te przepisy.

XIV. Wejście w życie

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.02.2023 r.

 

Basket is empty

+ Add subscription

Gross products PLN0.00

Netto products PLN0.00

Coupon activated:

Summary PLN0.00

Go to order

LABEL Magazine

LIVING MagazineIKEA has created a collection for animals Design

IKEA has created a collection for animals

Owners of cats and dogs for their pets are able to do almost anything. Animals occupy not only a special place in the hearts of the owners but also in their homes. That's why IKEA has created a special collection for dogs and cats...

Guggenheim offers over 200 free books on art for free Art

Guggenheim offers over 200 free books on art for free

It's a real treat for fans of art. The Solomon R. Guggenheim Museum has provided more than 200 books and art albums on its website. Absolutely free....

IKEA changes its logo Interiors

IKEA changes its logo

IKEA is one of the most well-known furniture brands in the world. Cultures are not only furniture produced by the Swedish brand, such as the Billy bookcase or the POÄNG chair, but also its identification...

Return of Moomins Lifestyle

Return of Moomins

The story of the Moomins created by Tove and Lars Jansson in Finland is considered a national good. Little Mi is recognizable almost throughout Europe. Now Moomins are returning, this time in the form of an animated series...

Alexandra Woroniecka fashion editor at Paris Vogue! Lifestyle

Alexandra Woroniecka fashion editor at Paris Vogue!

„Vogue” is one of the most prestigious titles in the world. People like Anna Wintour, Grace Coddington, Carine Roitfeld and Emmanuelle Alt in the fashion world needs no introduction. Now, this group joined Alexandra Woroniecka...

A washing machine that will iron and fold your laundry Lifestyle

A washing machine that will iron and fold your laundry

Washing clothes is the whole process. First wash the laundry, then pack into the washing machine and select the appropriate measures. Then hang the laundry, leave to dry, collect, iron and put in a suitable place for the closet. And if it was easier...

The huge exhibition by Frida Kahlo is available online for free! Art

The huge exhibition by Frida Kahlo is available online for free!

Frida Kahlo is one of the most characteristic figures in the 20th century art world. The wider audience is known thanks to the cult film "Frida" with Salma Hayek in the lead role...

Moving advertisement rejected by adidas Lifestyle

Moving advertisement rejected by adidas

The young student shot advertising of adidas, which has become an online hit. Before publication he tried to contact the brand, but after sending his video did not get any response. Do adidas missed the best advertising in its history....

New IKEA 2018 catalog Design

New IKEA 2018 catalog

Many of us have a catalog of the Swedish brand at home, and the biggest fans of the brand have been waiting for it for months. See what IKEA will offer us in the new season...

Arka of Konieczny best home of the world according to the magazine Wallpaper *! Architecture

Arka of Konieczny best home of the world according to the magazine Wallpaper *!

Studio of Robert Konieczny begins year in a good way. Recently, the building of Centre of Dialogue Przełomy was awarded the title of "World Building of the Year 2016", now appreciated was another realization of the architect...

The most accurate map of the world Lifestyle

The most accurate map of the world

The most common world map is not accurate, by adjusting the circular surface of the sphere to the stretched rectangle, does not reflect the exact area of the individual countries...

Pantone colors for spring-summer 2019 Design

Pantone colors for spring-summer 2019

Pantone is one of the most popular brands dealing in colors. Pantone color choices always arouse great interest, not only in the world of design and fashion. See what color palette will be fashionable according to the American institute for spring-summer 2019...

Role reversal Lifestyle

Role reversal

Advertisements from the first half of the twentieth century, although they have a lot of charm and retro-charm, can sometimes be shocking. It can not be denied that the position of women has changed significantly since then - which would make some of them nowadays certainly be considered...

Material that will make you invisible Lifestyle

Material that will make you invisible

All fans of the Harry Potter saga certainly remember the famous Invisibility Cloak, which made it possible to become invisible. Although this seems impossible, the Canadian company has developed an unusual material that gives a similar effect...

If the famous logo was designed by artists Design

If the famous logo was designed by artists

Logo is very important, in the end for many brands is a hallmark for tens or even hundreds of years! What would a McDonald's without the famous "M", then Starbucks without its siren...

Erotic climbing wall Design

Erotic climbing wall

If you think that wall climbing aesthetic is nothing, you must absolutely see this erotic a climbing wall...

Curves among Zara Lifestyle

Curves among Zara

The latest campaign of the Spanish brand would encourage to „love your curves.” On the posters illustrate this slogan there are...

The new Netflix series for fans of design Lifestyle

The new Netflix series for fans of design

"House of cards", "Black Mirror", "Narcos" is one of the most popular production of platform. Is the series "Abstract: The art of design" repeat their success...

We know the color of the Pantone 2018 year! Design

We know the color of the Pantone 2018 year!

The choice of the color of the year by the Pantone Institute always raises a lot of controversy. Some colors are received with great enthusiasm, like last year's Greenery, others arouse controversy as the famous Marsala. What will raise our hearts in 2018...

IKEA jokes about the new Mac Pro from Apple Design

IKEA jokes about the new Mac Pro from Apple

IKEA is known for its unusual campaigns promoting products of the Swedish brand. Their authors are not afraid to put on controversy (as in the case of advertising with a hidden pregnancy test), acrimoniousness towards other brands (famous inductive charging, which IKEA set against Apple) or a...

IKEA advises how to recognize the original Design

IKEA advises how to recognize the original

We recently wrote about the bag from the new Balenciaga collection which resembles the famous FRAKTA bag from IKEA. The Swedish network responded in a funny way...

If the application is accepted, a confirmation will be sent to your e-mail address.
Label Magazine reserves the selection of entries.