LPP podsumowuje kolejny rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju

Ubiegły rok dla całego rynku upłynął pod znakiem trudności wynikających z pandemii. Również dla LPP był to czas olbrzymich wyzwań. Jednak, pomimo kryzysu i walki o przetrwanie, spółka konsekwentnie kontynuowała realizację zobowiązań podjętych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”, przewidzianej na lata 2020-2025.

Autor: MP

Zdjęcia: materiały prasowe

https://www.lppsa.com/zrownowazony-rozwoj/raporty

Dodaj do ulubionych artykułów Usuń z ulubionych artykułów
  • Już niemal co piąta rzecz w ofercie wszystkich marek spółki LPP pochodzi z linii produktów bardziej przyjaznych środowisku Eco Aware, we flagowym Reserved jest to już co trzecie ubranie.
  • Wszystkie zamówienia online oferty marek LPP są już wolne od jednorazowego plastiku. W 2020 roku firma wyeliminowała łącznie 300 ton tego tworzywa. 
  • W ub. r. gdańska firma wdrożyła program Eco Aware Production i przystąpiła do międzynarodowej organizacji ZDHC, by wdrażać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw. 
  • W 2020 r. spółka odnotowała spadek emisji CO2 o 2,2 proc. w przeliczeniu na sztukę sprzedanej odzieży. 

Równolegle, coraz większego znaczenia na rynku nabierają standardy pozafinansowej oceny spółek ESG.

- Idea oceny przedsiębiorstw zakładająca konieczność prowadzenia biznesu z troską nie tylko o interes ekonomiczny, ale również społeczny i środowiskowy, jest w LPP realizowana od lat. Ogłoszona przez nas w 2017 roku pierwsza strategia zrównoważonego rozwoju „LPP More” oraz 2 lata temu kolejna – „For People For Our Planet”, to nasza odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne i społeczne. Dziś nasza uwaga koncentruje się wokół czterech filarów: projektowanie i produkcja, zarządzanie plastikiem, bezpieczeństwo chemiczne produkcji oraz ekologiczne budynki. To kompleksowe podejście do naszej działalności. Strategia zrównoważonego rozwoju jest integralnym elementem planów biznesowych spółki i wpisuje się w dzisiejszą rzeczywistość coraz bardziej podporządkowaną standardom ESG. Widzimy, że kwestie społeczne i  środowiskowe nabierają coraz większego znaczenia dla wszystkich uczestników rynku - rośnie świadomość klientów, doświadczamy też wymagań inwestorów i instytucji finansowych, które oczekują od firm spełniania standardów klimatycznych. Z jednej strony motywuje nas to do wdrażania kolejnych pozytywnych zmian, z drugiej wymaga konsekwencji w dążeniu do realizacji celów. Dlatego z dumą możemy powiedzieć, że w 2020 roku, mimo trudności wywołanych pandemią, udało nam się wypełnić wszystkie cele przewidziane na ten rok, a część z nich zrealizować nawet w większym zakresie, niż to pierwotnie zakładaliśmy – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. 

Sukcesywnie wdrażając ideę zrównoważonej mody w minionym roku polska firma istotnie zwiększyła udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku – do 19 proc. we wszystkich markach. 

We flagowym Reserved ubrania z metką Eco Aware stanowiły już 32 proc. Spółka planuje, że na koniec tego roku obrotowego udział Eco Aware w ofercie wszystkich marek z jej portfela wzrośnie do 25 proc.

Bardziej przyjazna środowisku moda to nie tylko ekologiczne surowce, ale także zrównoważony proces produkcji ubrań. Dlatego w 2020 roku. LPP zainicjowało skierowany do swoich dostawców program Eco Aware Production rozpoczynając konsultacje z 40 producentami z Azji Południowo-Wschodniej. W ramach programu, który ma na celu redukcję zużycia wody i energii w procesie wytwarzania odzieży, wypracowano standardy jakościowe oraz środowiskowe, takie jak m.in. wykorzystanie w fabrykach systemów odzyskiwania energii czy wprowadzenie zamkniętego obiegu wody. Obecnie już 16 fabryk szyje kolekcje LPP zgodnie z tym standardem, a kolejne się do tego przygotowują. Zgodnie z założeniami jeszcze w tym roku programem zostanie objętych 30 proc. południowoazjatyckich fabryk szyjących dla spółki.

Współpraca z dostawcami w zakresie zrównoważonej mody dotyczy również bezpieczeństwa chemicznego produkcji. Intensyfikując swoje działania w tym zakresie, w sierpniu  minionego roku, spółka - jako pierwsza polska firma - przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy Zero Discharge of Hazardous Chemicals, wspierając swoich dostawców w dążeniu do wyeliminowania z ich fabryk szkodliwych substancji chemicznych w procesach produkcyjnych. Dzięki temu już 23 fabryki w Pakistanie i 42 w Bangladeszu, które szyją kolekcje marek LPP, to zakłady zrzeszone w ramach tej inicjatywy, a zapewnienie całkowitej zgodności ze standardami ZDHC w całym tekstylnym łańcuchu dostaw LPP planowane jest do 2025 roku.

Wypracowując standardy zrównoważonej produkcji spółka równocześnie wspiera ideę odpowiedzialnej konsumpcji wśród klientów prowadząc w swoich salonach zbiórkę używanej odzieży. 

- W ciągu dwóch lat, od kiedy prowadzimy akcję zebraliśmy i przekazaliśmy już 5,3 tony ubrań, które za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta trafiają do potrzebujących w całym kraju. W 50 wybranych salonach Reserved, House i Mohito, zlokalizowanych w większości dużych miast w Polsce, przyjmujemy odzież z dowolną metką nadając jej w ten sposób drugie życie i ograniczając ilość odpadów tekstylnych, a jednocześnie wspierając w ten sposób osoby dotknięte kryzysem bezdomności. Planujemy, że do 2023 r. system zbiórki używanej odzieży będzie działał już w całej sieci sprzedaży LPP – opowiada Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP.

Spółka, zaangażowana w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, działając w ramach takich organizacji jak New Plastics Economy Global Commitment czy Polski Pakt Plastikowy, w 2020 r. kontynuowała proces eliminacji jednorazowego plastiku. W tym czasie z opakowań do wysyłki zamówień online marek Mohito i Reserved firma usunęła 100 proc. tego surowca, a w pozostałych wykorzystuje wyłącznie folię z recyklingu. LPP wprowadziło także dywersyfikację gabarytów przesyłek, co - oprócz zminimalizowania zużycia surowców do produkcji opakowań – pozwoliło wyeliminować sztuczne wypełniacze, ale też zoptymalizować wielkość przesyłek kurierskich i ograniczyć liczbę kursów w transporcie do klientów. Ponieważ redukcja jednorazowej folii dotyczy również łańcucha dostaw, spółka zwróciła się do swoich kontrahentów, by rezygnowali z plastiku podczas pakowania próbek handlowych, ograniczając to zjawisko o 50 proc. 

- Sukcesywnie realizując kolejne działania w obszarze zarządzania plastikiem udało nam się zredukować zużycie tego surowca aż o 300 ton – podwajając tym samym wynik z 2019 roku. Łącznie, w ciągu ostatnich 4 lat daje to już 570 ton jednorazowego plastiku mniej w naszych opakowaniach. Dzięki wszystkim podejmowanym przez nas działaniom, do 2025 roku chcemy korzystać wyłącznie z opakowań nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu – podsumowuje Sławomir Ronkowski, dyrektor komunikacji wewnętrznej i CSR w LPP.

Strategia zrównoważonego rozwoju, którą kieruje się LPP, obejmując cały łańcuch wartości w firmie, dotyczy także budynków centrali czy sieci sprzedaży. Dlatego wszystkie nowopowstałe obiekty biurowe, jak choćby najnowszy budynek w kompleksie LPP Fashion Lab, spełniają wymogi certyfikacji BREEAM. Ponadto, obecnie już 88 salonów LPP zlokalizowanych jest w centrach handlowych z takim certyfikatem. W zeszłym roku spółka rozpoczęła także wdrażanie programu Eco Aware Stores, w ramach którego prowadzona jest optymalizacja instalacji HVAC czy oświetleniowych. Natomiast tam, gdzie firma miała możliwość wyboru dostawcy, 25% energii zużywanej przez salony LPP pochodziło ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku w wybranych lokalizacjach spółka wprowadziła również technologię SolarCool, która wykorzystuje energię słoneczną w układzie chłodniczym urządzeń klimatyzacyjnych.

W efekcie wszystkich podjętych przez LPP działań w ubiegłym roku spółce udało się ograniczyć emisję CO2 o 2,2% r/r w przeliczeniu na sztukę sprzedanego produktu. W 2019 roku firma, jako jedyna w branży odzieżowej w Polsce, przeliczyła swój ślad węglowy w oparciu o wolumen sprzedanego towaru, uwzględniając w nim m.in. proces wytworzenia czy wyhodowania surowców, produkcję ubrań, transport czy emisję na etapie sprzedaży, a także fazę użytkowania produktów przez klientów. 

- W oparciu o te dane wyznaczyliśmy cel na 2025 rok - redukcję gazów cieplarnianych o 15 proc. Co prawda w 2020 roku odnotowaliśmy zmniejszenie GHG na poziomie 14 proc., a w przeliczeniu na sztukę sprzedanej odzieży o 2,2 proc, ale wiemy, że na ten rekordowy wynik największy wpływ miało zamknięcie salonów sprzedaży w związku z pandemią COVID-19. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że w tym obszarze mamy jeszcze wiele do zrobienia – zauważa Sławomir Ronkowski.

Miniony rok był trudnym czasem olbrzymich wyzwań – w sferze biznesowej, ale też społecznej, gdzie odpowiedzialność za ludzi i otoczenie nabrała szczególnego znaczenia. Także dla pracowników LPP, którzy oddolnie angażowali się w niesienie pomocy.

- Już pierwszy lockdown zmobilizował naszych pracowników zarówno do wsparcia lokalnych społeczności, jak i krajowych beneficjentów - począwszy od produkcji maseczek i fartuchów ochronnych, przez posiłki dla seniorów czy wolontariat pracowniczy. Taka postawa zespołów bardzo nas cieszy i dodaje energii do dalszych działań – podkreśla Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP. 

LPP wraz z Fundacją LPP, pomimo kryzysu i toczącej się walki o przetrwanie firmy, w 2020 roku przeprowadziły największą w swojej historii akcję pomocową #LPPpomaga. Fundacja realizowała również projekty w ramach swojej działalności statutowej. W sumie w ubiegłym roku blisko 500 placówek medycznych, domów pomocy społecznej, domów dla dzieci i fundacji opiekujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym otrzymało wsparcie rzeczowe oraz finansowe o wartości 9 mln zł. 

Pełna wersja raportu zintegrowanego za rok obrotowy 2020/21 dostępna jest na stronie LPP.

Proponowane dla Ciebie

Brak produktów w koszyku

+ Dodaj prenumeratę

Produkty brutto 0,00 zł

Produkty netto 0,00 zł

Aktywowano kupon:

Podsumowanie 0,00 zł

Przejdź do zamówienia

LABEL Magazine

LIVING MagazinePolska licealistka stworzyła „kosmetyki” do walki z przemocą domową Lifestyle

Polska licealistka stworzyła „kosmetyki” do walki z przemocą domową

Przymusowa domowa kwarantanna to dla niektórych pułapka bez możliwości ucieczki. Ofiary przemocy domowej zostały zamknięte w swoich domach wraz z krzywdzącymi ich agresorami. Polska licealistka stworzyła niezwykłą inicjatywę, która ma pomóc walczyć z przemocą domową podczas epidemii.

IKEA stworzyła kolekcję dla zwierząt Dizajn

IKEA stworzyła kolekcję dla zwierząt

Właściciele kotów i psów dla swoich pupili są w stanie zrobić niemal wszystko. Zwierzęta zajmują nie tylko szczególne miejsce w sercach właścicieli, ale i w ich domach. Dlatego też IKEA stworzyła specjalną kolekcję dla psów i kotów...

Guggenheim udostępnia za darmo ponad 200 książek o sztuce Sztuka

Guggenheim udostępnia za darmo ponad 200 książek o sztuce

To nie lada gratka dla fanów sztuki. Muzeum imienia Solomona R. Guggenheima udostępniło ponad 200 książek i albumów o sztuce na swojej stronie internetowej. Zupełnie za darmo...

IKEA zmienia swoje logo Wnętrza

IKEA zmienia swoje logo

IKEA to jedna z najbardziej znanych meblowych marek świata. Kultowe są nie tylko produkowane przez szwedzką markę meble takie jak regał Billy czy też fotel POÄNG, ale także sama jej identyfikacja...

Polak uznany najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej Lifestyle

Polak uznany najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej

12 kwietnia ogłoszono wyniki prestiżowego Konkursu Fotograficznego One Eyeland na dziesięciu najlepszych twórców fotografii czarno-białej na świecie. Pierwsze miejsce zajął w nim polski fotograf Szymon Brodziak, potwierdzając tym samym swoje miejsce w światowej czołówce artystów zajmujących się...

Polska restauracja otrzymała tytuł najpiękniejszej na świecie Wnętrza

Polska restauracja otrzymała tytuł najpiękniejszej na świecie

O tym, że polskie restauracje i kawiarnie mogą się pochwalić doskonałymi wnętrzami nie musimy nikogo przekonywać – wystarczy zajrzeć do naszego ostatniego albumu „Urban Guide”. Dla nieprzekonanych mamy jeszcze jeden argument: wrocławska restauracja zyskała ostatnio tytuł najpiękniejszej na...

Ogromna wystawa Fridy Kahlo dostępna online za darmo! Sztuka

Ogromna wystawa Fridy Kahlo dostępna online za darmo!

Frida Kahlo to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci świata sztuki XX wieku. Szerszej publiczności znana jest dzięki kultowemu już filmowi „Frida” z Salmą Hayek w roli głównej...

Chińskie miasta widma Architektura

Chińskie miasta widma

Są ich dziesiątki a każde zamiast milionów zamieszkują „zaledwie” tysiące Chińczyków tworząc opustoszałe scenerie jak z apokalipsy. Miasta-widma Państwa Środka są przerażające i fascynujące za razem. Zobaczcie!

Wielki powrót Muminków Lifestyle

Wielki powrót Muminków

Historia Muminków stworzona przez Tove i Larsa Janssonów w Finlandii uważana jest za dobro narodowe. Mała Mi, Migotka czy Włóczykij to postaci rozpoznawalne niemal w całej Europie. Teraz Muminki powracają, tym razem w formie animowanego serialu...

Aleksandra Woroniecka szefową mody paryskiego Vogue! Lifestyle

Aleksandra Woroniecka szefową mody paryskiego Vogue!

"Vogue” to jeden z najbardziej prestiżowych tytułów na świecie. Takich osób jak Anna Wintour, Grace Coddington, Carine Roitfeld czy też Emmanuelle Alt w świecie mody nikomu nie trzeba przedstawiać. Teraz do tego grona dołączyła Aleksandra Woroniecka...

Poznańska restauracja zakazuje wstępu z dziećmi Lifestyle

Poznańska restauracja zakazuje wstępu z dziećmi

Właściciele poznańskiej restauracji Parma i Rukola Caffe &Ristorante zdecydowali się na wprowadzenie zakazu wstępu dzieci do lat 6. Swoją decyzję uzasadniają wizytą wyjątkowo trudnych klientów z dziećmi, po których sprzątanie restauracji zajęło co najmniej kilka godzin...

700-metrowy apartament w Krakowie wystawiony na sprzedaż Wnętrza

700-metrowy apartament w Krakowie wystawiony na sprzedaż

Ten niezwykły apartament to z pewnością jedna z najbardziej wyjątkowych inwestycji w Polsce. Jego powierzchnia to aż 700 metrów kwadratowych, a za projekt wnętrza odpowiada paryska pracownia Gottesman - Szmelcman...

Reakcja IKEA na pogryzione atrapy jabłek w Lublinie Lifestyle

Reakcja IKEA na pogryzione atrapy jabłek w Lublinie

Przy okazji otwarcia nowego sklepu IKEA w Lublinie głośno było o klientach, którzy nie mogli doczekać się otwarcia popularnego sklepu. Niektórzy z nich skusili się na porozstawiane na wystawach zielone jabłka, które okazały się atrapami...

Polska marka tworzy fronty do szafek IKEA Dizajn

Polska marka tworzy fronty do szafek IKEA

Nieszablonowe fronty do szafek IKEA? Pisaliśmy już o takich inicjatywach jak Plykea (fronty ze sklejki) czy też o marce Superfront. Teraz nadszedł czas na polską firmę specjalizującą się w ty temacie - FRØPT...

Wzruszająca reklama odrzucona przez adidas Lifestyle

Wzruszająca reklama odrzucona przez adidas

Młody student nakręcił reklamę adidasa, która stała się już internetowym hitem. Przed publikacją usiłował skontaktować się z marka, jednak po wysłaniu swojego video nie dostał żadnej odpowiedzi. Czy adidas przegapił najlepszą reklamę w swojej historii...

Nowy katalog IKEA 2018 Dizajn

Nowy katalog IKEA 2018

Wielu z nas ma w domu katalog szwedzkiej sieci, a najwięksi miłośnicy marki czekają na niego już od miesięcy. Zobaczcie, co zaproponuje nam IKEA w nowym sezonie...

Polska firma wymyśliła dom, który złożysz w 3 dni! Architektura

Polska firma wymyśliła dom, który złożysz w 3 dni!

Dom, który jest tani, można go złożyć w trzy dni i na dodatek produkuje energię. Niemożliwe? Polski start-up udowadnia, że jednak możliwe...

Arka Koniecznego najlepszym domem świata według magazynu Wallpaper*! Architektura

Arka Koniecznego najlepszym domem świata według magazynu Wallpaper*!

Pracownia Roberta Koniecznego święci ostatnio same triumfy. Niedawno budynek Centrum Dialogu przełomy został wyróżniony tytułem „World Building of the Year 2016”, teraz doceniona została inna realizacja architekta...

Kolory Pantone na wiosnę-lato 2019 Dizajn

Kolory Pantone na wiosnę-lato 2019

Pantone to jedna z najpopularniejszych marek zajmujących się kolorami. Wybory koloru roku Pantone zawsze budzą duże zainteresowanie, nie tylko w świecie designu i mody. Zobaczcie, jaka paleta kolorystyczna będzie modna według amerykańskiego instytutu na wiosnę-lato 2019...

W razie przyjęcia zgłoszenia na twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie.
Label Magazine zastrzega sobie selekcję zgłoszeń.

Szanowni Państwo,
Ponieważ cenimy Państwa prywatność zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez kliknięcie: „Zapoznałem się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych”. Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu w każdym czasie.
Informujemy Państwa, iż w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, używamy technologii, takich jak pliki cookie, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest spółka pod firmą Labelpunks Publishing House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jeziorowa 67R, 03-991 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582223, NIP: 9522140360, REGON: 362811672.
W przypadku braku zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o opuszczenie strony.
W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem daneoosowe@label-magazine.com. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności.

Zapoznałem się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych